Fagerliseter

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Nordmarka nord

Moh:

511
Fagerliseter er en gammel Ringeriksseter for gårdene Voll, Ouren og Fall, og var i drift fram til krigsårene da stedet ble tatt i bruk som en av flere baser for Milorg.

Ringeriksbøndene hadde lang setervei for å komme til Fagerli - kyrne måtte "fløtes" over Nautsund i Spålen, og videre bar ferden forbi Finnerudseter, Flaatastø og fram til Fagerliseter.

I de siste krigsårene var det stor aktivitet på Fagerlisetra, da et av lagene til Milorg D13 lå her inne. Fra setra var det også kort vei over til Sandvikshytta og Katnosa der andre D13 lag lå.

I dag er det bare hovedhuset som står igjen på vollen på Fagerlisetra, og skogen er i ferd med å ta tilbake mange av de gamle vollene.
Et minne som sommeren

Foto: Erik Unneberg, 08.10.2011

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Flaatastø 465 Nedlagt plass, seter, koie Nordmarka nord
Sandvikshytta 466 Skiforeningsstue Nordmarka nord

Flaatastø

Moh

465 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Sandvikshytta

Moh

466 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere