Flaatastø

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Nordmarka nord

Moh:

465
Flaatastø er en gammel hoggerkoie fra begynnelsen av 50-tallet som ligger akkurat der Spålselva renner ut i Katnosa. Koia har vært leid ut av Løvenskiold til fritidsbruk helt siden den opprinnelige bruken opphørte.

Leif Skaug med familie leide koia i mer enn ti år fra slutten av 80-tallet, og har bidratt med stoff til Markadatabasen i form av historier og bilder fra dette området.

Koia leies nå (2008) av Per Talleraas og Diana Carter.
Katnosa

Foto: Amund Rasten, 23.02.2008

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Katnosa 464 Vann, tjern Nordmarka nord
Spålselva 469 Elv, bekk, foss Nordmarka nord

Katnosa

Moh

464 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Spålselva

Moh

469 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere