Langs Heggelivannene mot Sørkedalen

Syklister

Foto: Olav Harlem, 14.08.2001

Turinformasjon

Lengde:

20,4 km

Område:

Krokskogen - Hole

Gradering:

Lett

Beskrivelse

Du starter ved et vann, og det blir mye vann å se før du er framme i Sørkedalen. - Ikke så mange, men derimot lange!

Etter at stigningen fra Damtjern er forsert, er det ikke lenge før du kommer ned til Skamræk. Regner vi herfra, og helt til sørenden av de to Heggeli-vannene, følger du disse tre vannene i nærmere 6 kilometer. De henger jo i praksis sammen.

Dette er den lengste strekningen man kan sykle i "nærkontakt" med et vann, både på Krokskogen og i Nordmarka. Underveis er det en rekke fine steder å raste.

Etter Nordre og Søndre Heggelivann, tar du deg over et høydedrag, og kommer over i dalføret som går ned forbi Smedmyrkoia og Lysedammene. Så følger du Tverrelva et stykke, og avslutter turen på Skansebakken.

Dette er for det meste en lett tur å sykle - med et par unntak er det stort sett flatt, eller nedoverbakke. Vær OBS i bakkene ned mot Smedmyrkoia - her kan veien være "rufsete".


God tur!

Samarbeidspartnere