Langs Heggelivannene mot Sørkedalen

Syklister ved Heggelia
Foto: Olav Harlem, 14.08.2001

Turinformasjon

Lengde:

20,4 km

Område:

Krokskogen - Hole

Beskrivelse

Du starter ved et vann, og det blir mye vann å se før du er framme i Sørkedalen. - Ikke så mange, men derimot lange!

Etter at stigningen fra Damtjern er forsert, er det ikke lenge før du kommer ned til Skamræk. Regner vi herfra, og helt til sørenden av de to Heggeli-vannene, følger du disse tre vannene i nærmere 6 kilometer. De henger jo i praksis sammen.

Dette er den lengste strekningen man kan sykle i "nærkontakt" med et vann, både på Krokskogen og i Nordmarka. Underveis er det en rekke fine steder å raste.

Etter Nordre og Søndre Heggelivann, tar du deg over et høydedrag, og kommer over i dalføret som går ned forbi Smedmyrkoia og Lysedammene. Så følger du Tverrelva et stykke, og avslutter turen på Skansebakken.

Dette er for det meste en lett tur å sykle - med et par unntak er det stort sett flatt, eller nedoverbakke. Vær OBS i bakkene ned mot Smedmyrkoia - her kan veien være "rufsete".


God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde Type
Damtjern - Skottakrysset Damtjern Skottakrysset 5 km Skogsbilvei/turvei
Skottakrysset - Heggelia - Søndre Heggelivann Skottakrysset Søndre Heggelivann 6,2 km Skogsbilvei/turvei
Skansebakken - Søndre Heggelivann Skansebakken Søndre Heggelivann 9,2 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Damtjern - Skottakrysset

Fra Damtjern Til Skottakrysset Lengde 5 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Skottakrysset - Heggelia - Søndre Heggelivann

Fra Skottakrysset Til Søndre Heggelivann Lengde 6,2 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Skansebakken - Søndre Heggelivann

Fra Skansebakken Til Søndre Heggelivann Lengde 9,2 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Samarbeidspartnere