Gopletjernsrunden

På Gråseterveien i ferske spor

Foto: Erik Unneberg, 14.01.2015

Turinformasjon

Lengde:

18,9 km

Område:

Krokskogen - Hole

Beskrivelse

Denne turen går i godt preparerte spor, og byr på både tøffe stigninger og fine utforkjøringer. Den har navn etter Gopletjern, som det er utsikt til fra et av turens høyeste punkter.

Fra bussholdeplassen ved parkeringsplassen på Skansebakken går du først et lite stykke ned veien (Gamle Heggelivei), slik at du krysser Heggelielva på bro. Deretter fortsetter du opp bakken, til løypestart på jordet ved gården Nedre Lyse. Ofte vil det være nok snø til at du kan gå på ski langs veien hit.

Løypa går gjennom skogen, og kommer snart ut på skogsbilveien som leder frem til Lysedammene. Selv om det går noe oppover, er det bare beskjedne stigninger på denne strekningen. I løypedelet ved Midtre Lysedam tar du til venstre.

Når du har passert DNT-hytta Smedmyrkoia, venter den tøffeste delen av turen. Du skal nemlig opp Gopletjernsbakkene, og i løpet av drøyt 2 kilometer skal du opp ca. 200 høydemeter. Etter hvert kan du skue sørover mot Gopletjern, og du kan også skimte Tryvannstårnet herfra. Vær oppmerksom på at løypa opp Gopletjernsbakkene krever en del snø. Et mer snøsikkert alternativ er å ta til høyre ved Midtre Lysedam og følge Heggeliveien til utsiktspunktet.

Etter at du har passert turens høyeste punkt på drøyt 530 moh., venter slake utforkjøringer ned til demningen ved Søndre Heggelivann. Her svinger du til venstre, og kan glede deg over nye, fine utforbakker på Gråseterveien sørover til Storebekkhytta. Her skal du til venstre, og fortsetter i lett trasé tilbake til Skansebakken.

God tur!

Se løyper turen består av

Navn Fra Til Sist preparert Lengde
Skansebakken - Lysedammene Skansebakken Lysedammene 06.04.2024 3,8 km
Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Lysedammene Kjagdalskrysset 06.04.2024 3,2 km
Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Kjagdalskrysset Søndre Heggelivann 15.04.2021 1,8 km
Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Søndre Heggelivann Storebekkhytta 11.04.2024 4,4 km
Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Storebekkhytta Fløyta 11.04.2024 1,9 km
Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Fløyta Skansebakken 06.04.2024 3,8 km

Skansebakken - Lysedammene

Fra

Skansebakken

Til

Lysedammene

Lengde

3,8 km

Sist preparert

06.04.2024

Gå til løype

Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset

Fra

Lysedammene

Til

Kjagdalskrysset

Lengde

3,2 km

Sist preparert

06.04.2024

Gå til løype

Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien]

Fra

Kjagdalskrysset

Til

Søndre Heggelivann

Lengde

1,8 km

Sist preparert

15.04.2021

Gå til løype

Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien]

Fra

Søndre Heggelivann

Til

Storebekkhytta

Lengde

4,4 km

Sist preparert

11.04.2024

Gå til løype

Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien]

Fra

Storebekkhytta

Til

Fløyta

Lengde

1,9 km

Sist preparert

11.04.2024

Gå til løype

Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien]

Fra

Fløyta

Til

Skansebakken

Lengde

3,8 km

Sist preparert

06.04.2024

Gå til løype

Samarbeidspartnere