Vensåskollene

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

378
Vensåskollene er navnet på åsryggen mellom Lommedalen og Burudvann, på grensen mellom Krokskogen og Bærumsmarka. Den består av to adskilte partier, det søndre på 329 moh., og det nordre, med et flott utsiktspunkt i syd på 374 moh., som også har vært kjentmannspost. Den høyeste delen kalt Lauvåsen på 378 moh. ligger litt lenger nord, og er ganske flat og dekket av skog. Navnet kommer fra gårdene Vensås vest for åsryggen. Det går blåmerkede stier over Vensåskollene fra Burud parkeringsplass til Tobonn og til Vensåsseter, dessuten flere umerkede stier og trakorslep på både østsiden og vestsiden av kollene. Langs stien fra Burud over Kirkebykollen og Vensåskollene er det flere fine utsiktspunkter.
Utsikt mot syd fra Nordre Vensåskollen

Foto: Odd Tore Saugerud , 18.12.2017

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Lommedalen 120 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Tobonn 210 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Burudvann 223 Vann, tjern Bærumsmarka

Lommedalen

Moh

120 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Tobonn

Moh

210 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Burudvann

Moh

223 m

Type

Vann, tjern

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere