Toresplassen

Type:

Markaplass

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

396
Toresplassen var en av de første og største plassene som ble ryddet av finner; det var rundt år 1650. Opprinnelig ble plassen kalt "Svartkiend", men fikk sitt nåværende navn etter eieren Tore Jørgensen, sønnesønn av den første brukeren, noen få år etter 1723. Kilde: Atle Graff, "Streiftog på Krokskogen" (2005).
Toresplassen ble i 1870 kjøpt av hoffjegermester Fearnley, og har siden vært i familien Fearnley/Astrups eie. Familien har i dag selskapsarrangementer på gården.
Det går skogsbilvei til Toresplassen fra Sollihøgda
Toresplassen i høstskrud

Foto: Odd Tore Saugerud , 11.10.2010

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Leikemyr 376 Krigsminne Krokskogen - Hole
Rønningen 408 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole

Leikemyr

Moh

376 m

Type

Krigsminne

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Rønningen

Moh

408 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere