Storflaka

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

652
Storflaka er høydedraget sydøst for Store Oppkuvvannet. «Flaka» i navnet henspeiler på det flatere området med store myrer og små myrputter før den bratte skråningen mot Kjagdalen. Området er ganske urørt, og er nå en del av Oppkuven - Smeddalen naturreservat.
Storflaka var slippområde under den siste krigen, og det ligger fortsatt rester av containere der.
Det er ingen merkede stier eller løyper gjennom området, men skiløypa Løvlia - Oppkuvvannene - Kjagdalen går i dalen vest for Storflaka.

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Store Oppkuvvann 583 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Langtjern 582 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Kjagdalen 555 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Langtjernbrenna 620 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Småflaka 651 Topp, ås Krokskogen - Hole

Store Oppkuvvann

Moh

583 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Langtjern

Moh

582 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kjagdalen

Moh

555 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Langtjernbrenna

Moh

620 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Småflaka

Moh

651 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere