Småflaka

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

651
Høydedrag sør for Oppkuvvannene, Ringerike kommune. De gode fiskevannene Trillingtjerna ligger her. Litt sørøst for det høyeste punktet (651 moh.) står en svært gammel furu (kjentmannspost 2004-2006). Den er bare 7,7 m høy, men er 2,9 m i omkrets 1,4 m over bakken!
Påskejakt på Småflaka
Foto: Torgeir Stenstad, 17.04.2006

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Langtjernbrenna 620 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Store Oppkuvvann 583 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Langtjern 582 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Lille Oppkuvvann 583 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Oppkuven 704 Topp, ås Krokskogen - Hole

Langtjernbrenna

Moh

620 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Store Oppkuvvann

Moh

583 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Langtjern

Moh

582 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Lille Oppkuvvann

Moh

583 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Oppkuven

Moh

704 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere