Slottet

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

538
Topp vest for Langlivannet. Den svarer best til det majestetiske navnet sett fra sydvest over Slottsmyra. Kanskje hadde Festningen vært like treffende, for Slottet og fortsettelsen Slottsåsen mot nord er omgitt av stup og skrenter, og er ganske vanskelig tilgjengelig. Men for det meste er disse gjemt bak høy skog, som skjermer både for sikten til stupene og til revnene som det er mulig å ta seg opp i. Skogen, både på sidene og på åsryggen, er ganske urørt og høyvokst med tallrike gamle og nyere vindfall, og stedvis tett med toppbrekk. Utsikten må nytes nær stupkantene, og også da bare i smale glimt. Eventyrskog, sier Naturvernforbundet, og foreslår den som nasjonalt verneverdig. Gammelt trigonometrisk punkt, kjentmannspost i to perioder, 1990-92 og 2016-19.

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Langlivannet 314 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Hornet 506 Topp, ås Krokskogen - Hole

Langlivannet

Moh

314 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Hornet

Moh

506 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere