Røstjerna

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

506
To tjern sørvest for Ringkollstua. Store Røstjern ligger på 506 moh., mens Lille Røstjern ligger drøyt ti meter lavere. Begge vannene ble demt opp med lange, tørrmurte gråsteindemninger i 1908 som vannreservoarer til Jaklefoss elektrisitetsverk.

Fra 1919 ble Store Røstjern drikkevannskilde for Haugsbygda. I 1953 ble demningen der forsterket med betong, og ny vannledning ble lagt forbi Lille Røstjern. Vannet ble frigitt til bading i 1991.

Scooterløypa over Store Røstjern går fra bygda og opp til møtet med hovedløypa mellom Langtjern og Ringkollen.

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Ringkollen 596 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Ringkollstua 605 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole
Jaklefoss 477 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Ringkollen

Moh

596 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Ringkollstua

Moh

605 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Jaklefoss

Moh

477 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere