Nordlandsåsen

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

444

Nordlandsåsen er den skogkledte åsryggen mellom Sønsteruddalen med Nesseterveien og Nordlandsdalen med veien til skytebanen på Møllbakk. Dens høyeste punkt er 444 moh., men ca. 0,5 km syd for dette er det et trigonometrisk punkt på 439 moh. Både mot øst og vest er liene bratte med tallrike skrenter og stup og ganske urørt vegetasjon.

På nye kart er dette et område omtrent uten stier eller andre spor etter menneskelig aktivitet. Tidligere var det avmerket flere stier og en driftsvei opp mot åsryggen. På ryggen i sydenden av åsen lå de berømte Homledalsutsiktene med tilrettelagt sti fra Homledal, først Prinsessens eller Damenes utsikt, og nærmere trig.punktet Herrenes utsikt. På vestsiden av åsen ligger Menuetten, et platå med flott utsikt og en tragisk historie ifølge et gammelt sagn. På Møllbakk, «stedet mellom bakkene», var det et viktig knutepunkt, der flere skogsveier møttes. Der sto det ei hytte som fungerte som skjenke- og hvilested for kølakjørere.

Panoramautsikt fra Nordlandsåsen
Foto: Morten Synstelien, 29.08.2020

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Homledal 245 Innfallsport Krokskogen - Hole
Nesseterveien 380 Vei Krokskogen - Hole

Homledal

Moh

245 m

Type

Innfallsport

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Nesseterveien

Moh

380 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere