Kjerringkollen

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

585
Kjerringkollen ligger vest for Heggelister, på andre siden av vannet.

«Det var en guttunge som slog plent ihæl seg den gongen. Han hadde stii på en rund stein på en ta Kjerringkolla og hoia over til Heggelisetra. Så datt både han og stein. Desse kolla har namnet sitt etter ei kjerring som det gjekk likeins med engong».
Historien er hentet fra Holtvedts Historier fra Krokskogen. Men dette er vel ikke grunnen til at Kjerringkollen er så lite besøkt. Tett inntil vestbredden av Nordre Heggelivann og mellom Nibbitjern og Møkkalitjern ligger kollen nokså sentralt, men her går ikke mange. Synd, for den fine utsikten fra denne treløse kollen fortjener et besøk av deg. Men om du hoier over til Heggeliseter, kan du ikke regne med båtskyss. Det har de ikke kapasitet til. Heggeliseter leier heller ikke ut båt.
Kjerringkollen – utsyn mot nord
Foto: Odd Tore Saugerud , 29.09.2011

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Møkkalitjern 505 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Kustein 609 Topp, ås Krokskogen - Hole
Rolighaugen 546 Topp, ås Krokskogen - Hole
Nordre Heggelivann 500 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Søndre Heggelivann 488 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Møkkalitjern

Moh

505 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kustein

Moh

609 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Rolighaugen

Moh

546 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Nordre Heggelivann

Moh

500 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Søndre Heggelivann

Moh

488 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere