Høgvolltoppen

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

665
Høgvolltoppen ligger nord for Øyangens nordende i det høytliggende området nord for Ringkollen. Med sine 665 moh. er den en av de høyeste åsene i Marka, men siden den er én av flere høye og skogkledte åser i området, er den ikke særlig markert. Selve toppen er dekket av stor skog, og utsikten derfra er meget beskjeden. Men vestsiden dekkes av flere store hogstfelt, så derfra er det utsikt mot syd mot Gjørudshaugen og Nyseteråsen.

Nord for åsen går det blåmerket sti til Hinghanghaug, og i dalen syd for den er det en gammel, oppbygd vei fra Østerdamsveien mot Styggdalen. På selve åsen er det bare dyretråkk og traktorslep.

Men navnet er av nyere dato, for på rektangelkartet fra 1872 er Høgvolltoppen og ryggen vest for denne tegnet som lang ås med navn TørBrend(e)n, mens Gjørudshaugen er tegnet som en mindre ås, og ikke navnsatt.

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Østerdamsetra 560 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Gjørudshaugen 679 Topp, ås Krokskogen - Hole
Øyangen 562 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Østerdamsetra

Moh

560 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Gjørudshaugen

Moh

679 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Øyangen

Moh

562 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere