Gjørudshaugen

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

679
En av Markas høyeste topper, beliggende nordvest for Øyangen i Ringerike kommune. Det er flatt og skogkledt på toppen, men det er flere fine utsiktspunkter rett nedenfor. Fra nordsiden har man flott utsyn mot Jevnaker og Randsfjorden.

Om sommeren er beste adkomst en av stiene fra nordenden av Øyangen. Til tider kan de være litt utydelige i terrenget. Alternativt kan man gå opp fra bygda i nordvest. En av disse traseene er rødmerket, men det er ingen løypepreparering av den vinterstid.
Sommerskyer over Randsfjorden

Foto: Erik Unneberg, 03.07.2009

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Østerdamsetra 560 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Øyangen 562 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Høgvolltoppen 665 Topp, ås Krokskogen - Hole

Østerdamsetra

Moh

560 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Øyangen

Moh

562 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Høgvolltoppen

Moh

665 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere