Dammersplassen

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

334
Tidligere markaplass i Hole kommune, 1 km øst for Midtskogen og 600 meter vest for Lomma. Navnet kommer kanskje fra "Dammyrsplassen", for en dammyr, det vil si en oppdemmet myr, var ganske vanlig før. Opprinnelig het plassen "Langen", og den ble ryddet av finner på 1600-tallet. På begynnelsen av 1700-tallet har Dammersplassen enten ligget øde eller vært underbruk av Midtskogen, men etter dette har det til stadighet vært fastboende der. På 1800-tallet har stedet vært benyttet som seter av gården Hurum, og faktisk helt frem til begynnelsen av 1950-tallet. Nå er det bare størhuset som står på den øverste delen av vollen, men man kan se rester av et annet hus 100 meter øst for dette.
Dammersplassen - litt utenom allfarvei

Foto: Erik Unneberg, 22.09.2007

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Midtskogen 439 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Midtskogsteinen 439 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Tverrelva 255 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Helvetesmyra 437 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Lomma 220 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole

Midtskogen

Moh

439 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Midtskogsteinen

Moh

439 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Tverrelva

Moh

255 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Helvetesmyra

Moh

437 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Lomma

Moh

220 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere