Småvannsbu

Type:

Stue, hytte (andre)

Område:

Kjekstadmarka

Moh:

270
Småvannsbu ligger på kollen over det nordligste av de to Småvanna nord i Kjekstadmarka, omtrent rett opp stupet fra bålplassen ved vannet. Frem til hytta ble leiet ut til DNT har den vært en godt bevart hemmelighet, mye på grunn av bestemelsen om at den bare kunne brukes etter anvisning av sykehusets direktør eller gårdsbestyreren på Dikemark. Overnatting kunne bare skje når direktøren, gårdsbestyreren eller skogsjefen i Oslo kommune var til stede.

Hytta ble bygget i perioden mars 1941 til oktober 1942 av tømmer felt i Dikemarkskogen. Innvielsesfesten ble holdt 15. april 1942. Gårdsbestyrer Gunnar Aas på Dikemark tok initiativet til å reise hytta. Han og sykehusets direktør, Rolv Ragnvaldsøn Gjessing, var flittige brukere. Mer informasjon om hyttas historie på DNTs websider

Fra 2008 leier DNT Oslo og Omegn Småvannsbu. Området fra Småvanna og oppover mot Breimåsan har stup, kløfter, kjempesteiner, åpen furuskog og trolsk granskog hvor barn og voksne kan få store og små opplevelser.

Asker Turlag åpnet hytta 26. oktober 2008. Den er låst med DNT standard lås. Husk å resevere overnatting.

I stien opp fra Dikemark via Hestemyr er det gjenreist en jordgamme til minne om kullbrenning til Dikemark jernverk.
Det blir varmt

Foto: Nina Didriksen, 04.10.2011

Samarbeidspartnere