Holtnesdalen

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Hurummarka

Moh:

40

Holtnesdalen ligger mellom Holmsbu og Rødtangen sydvest på Hurumlandet. Under den siste istiden lå dette området under vann. Da isen begynte å smelte for mer enn 10 000 år siden hevet landet seg, og det ble avsatt store mengder leire den store sprekken i drammensgranitten som nå utgjør Holtnesdalen. Gjennom de siste 10 000 årene har bekker gravd og fraktet med seg store mengder leire. Dette har dannet det systemet av dype og bratte bekkedaler og raviner som nå kalles Holtnesdalen.

Dalen er nå fredet som naturreservat på grunn av det spesielle landskapet og plantelivet der, spesielt den varmekjære edelløvskogen, som er den av de største sammenhengende i Sørøst-Norge. Her finnes alle edelløvtreslagene i Norge unntatt bøk. Det er også et rikt planteliv på skogbunnen av til dels sjeldne arter. Om våren er det store tepper av vårplanter.

På midtryggen i dalen går det en merket hovedsti med tau, trapper og bruer på kritiske steder. Der er også andre stier og tråkk som til dels er ganske krevende. Hovedstien er en del av Blekkulfstien, som er en rundtur på 7,4 km fra p-plassen til Holmsbu bildegalleri ved Støa opp Holtnesdalen til Henrik Sørensens motiv eika ved Holtnes, og derfra mot nord til Holmsbu og tilbake til p-plassen. Alternativt startsted er fra eika i enden av Holtnesveien hvor det også er p-plass (umerket). Kartmaterialet over dalen og omgivelsene er mangelfullt, og DNTs ut.no med GPS-funksjon og/eller Skiforeningens turplanleggingskart anbefales, fortrinnsvis i stor målestokk.

I kulturlandskapet ved Søndre Jaren

Foto: Morten Synstelien, 28.05.2020

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kolåsen 143 Topp, ås Hurummarka
Holmsbu 30 Innfallsport (parkering) Hurummarka

Kolåsen

Moh

143 m

Type

Topp, ås

Område

Hurummarka

Gå til sted

Holmsbu

Moh

30 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hurummarka

Gå til sted