Kolåsen

Type:

Topp, ås

Område:

Hurummarka

Moh:

143
Ås sørvest på Hurumlandet. Også kalt "Kølåsen".