Lunner - Kalvsjø

Rutenr:

980

Lengde:

2,3 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Offentlig vei
Utgangspunktet for denne sykkelruta er vegkrysset nord for Lunner stasjon. Vi sykler sørover gjennom sentrum, og i krysset der Rypsekkvegen går mot venstre, holder vi til høgre, og tråkker oss opp Lunnerlinna.

Det er stigning i vel en kilometer. Når vegen flater ut, går Grindvollinna til høgre mot Grindvoll (rute 979). Vi fortsetter derimot videre gjennom Lunnerlinna, tar vil venstre, krysser E16 og jernbanelinja på bru, og får Kalvsjøtjernet på høgre side.

Her på Kalvsjø ender vår rute. Fra krysset øst for tjernet kan turen fortsette mot Olum (rute 579), Roa (rute 582) - eller opp i den nordlige delen av Nordmarka (rute 331 til Kalven).
Kalvsjøtjernet

Foto: Steinar Kjærnsrød, 31.08.2008

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kalvsjø 373 Innfallsport (parkering) Nordmarka nord
Lunner 280 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene

Kalvsjø

Moh

373 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Lunner

Moh

280 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere