I steinalderspor

Gjennom kulturlandskap i Frogn
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 26.06.2009

Turinformasjon

Lengde:

23,4 km

Område:

Follomarka

Beskrivelse

Det er moderne gårdsbruk her nå, men et frodig kulturlandskap skjuler minner fra gammel tid. I disse områdene har folk livnært seg helt fra yngre steinalder. Noen steder er sporene synlige. Den største gravhaugen i Ås finner vi like ved sykkelveien mot Korsegården.

Vi starter fra torget i Drøbak og følger riksveien opp fra sentrum og videre langs golfbanen til Dyrløkke. Her tar vi til høyre, og snart åpner det seg et storslått kulturlandskap. Det gjort arkeologiske funn her som viser at det har bodd folk i dette området allerede i bronsealderen, ca 1.000 år f.Kr.

Ved Vestre Holstad gård kommer vi til en rasteplass litt utenom det vanlige. Her er det nemlig satt opp en fontene som byr på kjærkommen "vannavkjøling" for syklister på tur. Her er det også informasjonsskilt, og det går merket sti herfra til Rishaugen, den største gravhaugen i Ås.

Vi fortsetter mot øst, og kommer fram til Korsegården. Ifølge undersøkelser som er gjort av pollen i Korsegårdsmyra, ble det dyrket korn her allerede i yngre steinalder, ca 2.000 år f.Kr.

Korsegården (betyr gården som ligger ved et veikors/kryss) har vært et av de mest sentrale krysningspunkt mellom veier nord-sør og øst-vest helt siden urtiden. Nå preges stedet av trafikken fra firefelts E6, og den gang konger og menigmann dro forbi med hesteskyss på Den Fredrikshaldske Kongevei, var nok atmosfæren en ganske annen. Den gamle Korsegården skysstasjon fra 1700-tallet står nå på Follo Museum.

Vi skal videre ned til Vollebekkrysset, og så legger vi kursen rett nordover langs Årungens vestre bredd. Dette er det største vannet i Follomarka. En fint oppdarbeidet rasteplass tilbyr hvile og utsikt. Vel framme ved Vassum, i nordenden av Årungen, sykler vi inn under motorveibrua og tar fatt på bakkene som fører oss opp på en morenerygg fra siste istid. Nå sykler vi på grus og legger kursen mot sørvest.

Vi passerer Froen gård, hvor det har det vært kirke helt siden middelalderen. Den nåværende kirken ble gjenoppbygd etter en brann i 1994. Igjen kommer vi inn i dette mektige kulturlandskapet som preger området vi sykler gjennom på denne turen. Også her er det gjort funn som vitner om bosetning svært langt tilbake i tid. Veien er litt mer kupert nå, men ellers er det stort sett flatt på hele turen, bortsett fra bakkene opp fra Vassum.

Vi passerer Huseby (asfalt), fortsetter mot Ottarsrud og kommer fram til Dyrløkke igjen. Nå kunne vi fortsatt rett fram mot sentrum, men vi velger en annen variant, og tar til høyre, inn Smieveien. Så følger vi Belsjøveien forbi Follo Museum, Seiersten ungdomsskole, Frogn rådhus og ender opp på torget, der vi startet turen. Det er for øvrig gang- og sykkelvei på store deler av strekningen vi har syklet.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde Type
Drøbak - Korsegården Drøbak Korsegården 9,2 km Offentlig vei
Korsegården - Vassum Korsegården Vassum 5,1 km Offentlig vei
Vassum - Ottarsrud Vassum Ottarsrud 5,2 km Offentlig vei
Drøbak - Ottarsrud Drøbak Ottarsrud 3,9 km Offentlig vei

Drøbak - Korsegården

Fra Drøbak Til Korsegården Lengde 9,2 km Område Follomarka Type Offentlig vei Gå til turen

Korsegården - Vassum

Fra Korsegården Til Vassum Lengde 5,1 km Område Follomarka Type Offentlig vei Gå til turen

Vassum - Ottarsrud

Fra Vassum Til Ottarsrud Lengde 5,2 km Område Follomarka Type Offentlig vei Gå til turen

Drøbak - Ottarsrud

Fra Drøbak Til Ottarsrud Lengde 3,9 km Område Follomarka Type Offentlig vei Gå til turen

Samarbeidspartnere