Råholt - Dal

Rutenr:

856

Lengde:

5,1 km

Område:

Eidsvoll - Nes

Type:

Offentlig vei
Denne sykkelruta starter i rundkjøringen ved Eidsvoll verk stasjon på Råholt. Du skal sørover langs Trondheimsvegen, og det er gang- og sykkelvei helt til du er "i mål". Ruta går i samme trasé som Nasjonal sykkelrute nr. 7.

Råholt er et langstrakt tettsted. På vei sørover passerer du bl.a. avkjøringen til Råholthallen, der det starter skiløyper vinterstid. Og du passerer Råholt kirke. Det går over 2,5 kilometer til du sykler forbi Råholt-skiltet som er myntet på nordgående trafikk.

I Vestbysvingen, vel 3 kilometer fra start, går gang- og sykkelveien gjennom en undergang, og du holder til venstre her. Trondheimsvegen går nå i svak unnabakke mot Dal skole, der du i rundkjøringen krysser over på venstre side. Dermed skiller du lag med Trondheimsvegen. Aller siste etappe går over jernbanebrua og fram til krysset ved Dal stasjon.

Hovedbanen, Norges eldste jernbanestrekning, har sin endestasjon her på Dal. Dvs. - dagens siste tog fortsetter videre til Eidsvoll, der det står natten over. Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll ble åpnet i 1854. Etter at den nye traseen til Gardermoen kom, går mesteparten av trafikken der.

Ved stasjonsbygningen står det et sykkelskilt som viser vei videre. Vil du videre sørover, kan du sykle ned bakken til venstre og følge rute 861 til Mogreina og Liekrysset. Rute 859 går i samme retning i starten - og videre over Kopperudåsen til Nordkisa, mens du kommer til Eidsvoll om du velger rute 857, som går i Finstadvegen, rett nord for sykkelskiltet. Tar du til høyre, over jernbanesporet, kan du følge rute 858 i Sessvollvegen til Nordmokorset.
Langt og flatt

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 08.07.2014

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Råholt - Eidsvoll verk 1,8 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes
Nordmokorset - Dal 6 km Offentlig vei Romeriksåsene - Nannestad
Dal - Finstad - Eidsvoll 11 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes
Nordkisa - Kopperudåsen - Dal 8,9 km Offentlig vei Romeriksåsene - Nannestad

Råholt - Eidsvoll verk

Lengde

1,8 km

Område

Eidsvoll - Nes

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Nordmokorset - Dal

Lengde

6 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Dal - Finstad - Eidsvoll

Lengde

11 km

Område

Eidsvoll - Nes

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Nordkisa - Kopperudåsen - Dal

Lengde

8,9 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Dal 152 Innfallsport (parkering) Eidsvoll - Nes
Råholt 200 Innfallsport (parkering) Eidsvoll - Nes

Dal

Moh

152 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Råholt

Moh

200 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted