Stormyra

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Bærumsmarka

Moh:

285
Ligger nord-øst i Bærumsmarka, noe øst for Høgåsen. Opprinnelig var dette en myr, men etter omfattende kultivering gror det barskog her. Dette er et eksempel på hvordan menneskelig aktivitet kan forandre naturen. De første grøftene her ble gravd for hånd i 1925-1930, men uten særlig resultat. I 1948 ble et mindre område gjødslet, som et forsøk. To år etterpå ble hele myra gjødslet med 40 kg gjødsel pr. mål. Næringstilskuddet ga god tilvekst, og i 1958 kunne det hugges 150 vedreis på myra. På 1960-tallet ble kultiveringen fulgt opp med maskingrøfting, mer gjødsling og avstandsregulering av småskogen. I 1963 ble det satt ut 13.000 gran- og 1.650 furuplanter. I markaforskriftene er det lagt ned forbud mot grøfting og gjødsling av myr i Oslomarka. Myrene er både vakre og viktige innslag i naturen
Skogsdrift ved Stormyra
Foto: Erik Unneberg, 01.08.2005

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Sørkedalen 165 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Bergendal 207 Gårdsbruk Krokskogen - Hole
Heggelielva 430 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Heggeliveien 225 Vei Krokskogen - Hole
Kjelsås 310 Gårdsbruk Krokskogen - Hole

Sørkedalen

Moh

165 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Bergendal

Moh

207 m

Type

Gårdsbruk

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Heggelielva

Moh

430 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Heggeliveien

Moh

225 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kjelsås

Moh

310 m

Type

Gårdsbruk

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Løyper i nærheten

Navn Lengde Sist preparert Preppetype
Galemyr - Stormyra 1,2 km 05.02.2024 Klassisk og fristil
Stormyra - Abborvann - Triungsvann S 2,8 km 07.04.2023 Scooter
Stormyra - Abborvannsbekken 3 km 07.04.2023 Scooter
Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 2 km 07.04.2023 Klassisk og fristil

Galemyr - Stormyra

Lengde 1,2 km Sist preparert 05.02.2024 Gå til løype

Stormyra - Abborvann - Triungsvann S

Lengde 2,8 km Sist preparert 07.04.2023 Gå til løype

Stormyra - Abborvannsbekken

Lengde 3 km Sist preparert 07.04.2023 Gå til løype

Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra

Lengde 2 km Sist preparert 07.04.2023 Gå til løype

Samarbeidspartnere