Store planer for Trantjern gård

Det anerkjente arkitektfirmaet Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter har fått oppdraget med å tegne storsatsingen i Nordmarka.

Tekst: Trine Rom Giving/foto: DNT Oslo og omegn

Publisert 27.10.2022

Fullverdig overnattingstilbud. Tilbud til dagturister. Selvbetjent hytte. Planene for Trantjern er omfattende. Etter et stort kartleggingsarbeid av den gamle markaplassen, er det nå klart for forprosjektet. De neste månedene skal arkitektfirmaet dykke ned i detaljene. 
 
– Etter at vi tok over har vi jobbet med tilstandsrapporter på bygningene. Vi har ryddet og sikret eiendommen både ute og inne. Det har vært et omfattende arbeid, sier Lars Gurandsrud, prosjektleder hos Skiforeningen.  
 
Sammen med Thomas With, prosjektleder i DNT Oslo og Omegn og arkitekt, jobber han med utviklingen av Trantjern. Dette er første gang de to foreningene samarbeider om et slikt prosjekt. De to prosjektlederne er overbevist om at markabrukerne kan se frem til et helt spesielt tilbud når alt er klart.  
 
– Gjennom Vigsnæs + Kosberg ++ Arkitekter har vi knyttet til oss fagfolk som presist og troverdig har vist stor forståelse for oppgaven. Dialogen har vært god fra første stund. Arkitektene har lagt vekt på tidlig involvering i den kreative programmeringsfasen. De er også bevisste på prosjektets forhold til omgivelsene og forsøker å finne en x-faktor som skaper merverdi for stedet og de besøkende, forteller With.  

Fakta

  • Høsten 2020 kjøpte Sparebankstiftelsen DNB Trantjern gård i Nordmarka.
  • Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn fikk i oppdrag å utvikle og drifte stedet.  
  • Håpet er å kunne ønske de første gjestene velkommen i skisesongen 24/25. 

Rydding: Det er lagt ned mange timers dugnadsarbeid på Trantjern gård. Foto: Lars Gurandsrud/Skiforeningen

Kombinere gammelt og nytt

Gårdsdriften på Trantjern kan spores tilbake til tidlig på 1900-tallet. Ingeborg og Julius Trantjern flyttet dit i 1917. De hadde fire barn, to kuer og en kalv, og etablerte Trantjern gård som et kjent og kjært turmål året rundt.  
 
Eiendommen består av 20 dekar innmark, cirka 22 dekar skog, hovedhus, låve og noe tunareal. Utviklingen av Trantjern gård vil innebære både nybygg, rehabilitering, endring og gjenbruk.  
 
– Arkitektene bruker historien på gården som inspirasjon. Vi skal ta vare på, formidle og bygge videre på flere generasjoner liv og virke på gården. Samtidig kommer det inn elementer av moderne arkitektur. Det vil gjøre prosjektet til et produkt av vår tid, forteller Gurandsrud.  
 
– Å bygge i Marka krever dispensasjon fra markaloven. I tillegg er gården en landbrukseiendom. Dette og flere andre forhold tar tid å utrede. Vi jobber jevnt og trutt i tett kontakt med berørte parter og myndigheter, men må påregne litt mer tid frem mot målet, enn ved vanlig byggesøknad på regulert eiendom, fortsetter With. 

To konsepter, ett sted

Skiforeningen vil bygge opp en virksomhet med dagservering i markastue, betjent overnatting og fasiliteter som man finner på de fire andre store markastuene Skiforeningen eier og drifter.  
 
DNT Oslo og Omegn vil bygge ubetjente hytter for folk som ønsker seg hytteliv med selvhushold. Litt bort fra tunet, men samtidig i god kontakt slik at Trantjern gård fortsatt oppfattes som ett sted.  
 
– Det skal være hyggelig å komme til Trantjern gård hele året, som dagsturist eller på overnatting, og vi gleder oss til å kunne vise frem detaljerte planer på et senere tidspunkt, sier Gurandsrud. 
 
Inntil eiendommen er utviklet, vil serveringen foregå fra rastebua på tunet gjennom vintersesongen.  

Rastebu: Mens Trantjern gård utvikles, vil det være servering fra Skiforeningens rastebu i skisesongen. Foto: Christian Haukeli

Samarbeidspartnere