Vestmarka: Nå blir det igjen en sammenhengende trasé fra Sollihøgda og inn i Vestmarka. Foto: Simon Johansson

Ny skiløype i Vestmarka

Skiforeningen og Løvenskiold prøver ut en ny løype i Vestmarka.
Tekst: Trine Rom Giving
Publisert 01.03.2024

En driftsvei mellom Bråtan og Brekkedalen stilles til disposisjon som skiløype og dermed blir det igjen en sammenhengende trasé fra Sollihøgda og inn i Vestmarka.   

– Dette vil gjøre prepareringsarbeidet enklere og ikke minst vil skiløperen igjen få mulighet til å gå fra Sollihøgda og inn i Vestmarka, sier Birgitte Giæver, løypesjef i Skiforeningen.

Grunnet en uenighet mellom en grunneier i Vestmarka og Bærum kommune, har Skiforeningen ikke kunnet preparere to strekninger i Vestmarka de siste sesongene. Det har ført til et brudd i løypenettet.  

– Vi starter prepareringen med skuter av strekningen denne uken. Det blir en veldig fin trasé, sier Giæver. 

En fin anledning til å teste  

– Vi er glade for å kunne tilby en ny løype som forbinder Vestmarka med Sollihøgda. Etter en skogsdrift for en tid tilbake så vi muligheten til å legge en skiløype i en av driftsveiene. Denne vinteren er snørik. Derfor var det en fin anledning til å teste ut om det lot seg gjøre å la Skiforeningen kjøre denne traseen. Akkurat i dette området har det vært en forbindelse til Sollihøgda vært savnet, denne nye løypen gir sammenheng i løypenettet, forteller Kristian Norgaard Berglund, utmarksleder i Løvenskiold Vækerø.   

 – Av og til må noen skiløyper flyttes eller de kan ikke prepareres av årsaker knyttet til grunneieres behov for drift og forvalting av sine eiendommer. Andre ganger finner vi nye løsninger som denne gangen, som en direkte følge av en skogsdrift, sier Berglund og legger til:  

– Det totale tilbudet av skiløyper er enormt i Marka, det er ingen steder som kan måle seg med et slikt løypenett.  Vi har et veldig godt samarbeid med Skiforeningen, og er glade for at vi har funnet denne løsningen her i Vestmarka. 

Fire personer

Samarbeid: Fra venstre Kristian Norgaard Berglund, Birgitte Giæver, Harald Løvenskiold og Espen Jonhaugen. Foto: Heather Eliassen, Budstikka. 

kart

Forbindelse: Løypen mellom Bråtan og Brekkedalen, skaper en viktig forbindelse i løypenettet i Vestmarka. Kart: skiforeningen.no  

Samarbeidspartnere