Milliongave til Friluftsglede 

Sparebankstiftelsen DNB støtter Skiforeningen med to millioner kroner.

Tekst og foto: Trine Rom Giving

Publisert 07.04.2022

Midlene styrker Skiforeningens satsing på opplæring i friluftsliv for skolebarn, og arbeidet med inkludering og integrering, gjennom prosjektet Friluftsglede.  
 
– Dette setter vi enormt stor pris på. Vi er helt avhengige av økonomisk støtte for å kunne gjennomføre og utvide dette viktige og populære tilbudet, sier prosjektleder i Skiforeningen, Helge Bredeli Kanck.  
 
Friluftsglede tar imot elever fra 3. og 4. trinn i Osloskolen. Tilbudet er i utgangspunktet forbeholdt skoler med en høy andel barn med minoritetsbakgrunn. I 2022 deltok nærmere 3000 barn fra over 30 skoler. 

to gutter

Glede og læring: Elevene som deltar på Friluftsglede får grunnleggende kunnskap om friluftsliv. 

Aktive barn

Friluftsglede er et pedagogisk tilrettelagt friluftsopplegg som går over to skoleår og inneholder både høst- og vårsesong, i tillegg til et vintertilbud for utvalgte skoler. Slik kan elevene oppleve naturens kretsløp gjennom hele året.  

– Vi vet at mange barn og unge er inaktive og at flere vokser opp uten aktiviteter og friluftsliv som en naturlig del av hverdagen sin. Målet med prosjektet er å skape varig friluftsglede, å få barna til å like å være ute, være i bevegelse, bli kjent med og glad i naturen og nærmiljøet sitt. Og ikke minst skal vi legge til rette for gode opplevelser og mestring, sier Kanck.  

Barna får basisferdigheter i friluftsliv, som bruk av kart, å tenne bål, og å klyve og klatre. De blir kjent med de viktigste plantene og dyrene i skogen. 
 
– Glede, trygghet og naturopplevelse er sentralt. Programmet inneholder mange temaer fra læreplanen i naturfag, kroppsøving og andre fag for 3. og 4. trinn. Friluftsglede bidrar også til sosial læring, språkutvikling og begrepsforståelse, sier Kanck. 
 
Friluftsglede gjennomføres på Grorud og Skullerud, tillegg til ved Trollvann vinterstid. Deltagelse er gratis for de inviterte skolene i målgruppen. 

Samarbeidspartnere