Slik jobber vi med sikkerhet på islagte vann

Nå legger isen seg på vannene i Marka. Det kan være fristende å bevege seg utpå til fots eller på skøyter. Ferdsel på islagte vann krever imidlertid erfaring, kunnskap og riktig utstyr.

Tekst og foto: Trine Rom Giving

Publisert 13.12.2022

Sist uke tok løypekjørerne våre sitt årlige isbad, som handler om hvordan de skal reagere og komme seg opp hvis de går gjennom isen. 

Sikkerhetsarbeid

De fleste løypebasene i Skiforeningen har ansvaret for løyper som går over markavann. Disse sporene lages med skuter, ikke stor løypemaskin, og løypemannskapet har alltid på seg overlevelsesutstyr når de jobber med å sjekke vannene første gang.

– Det viktigste er å forebygge at uhell i det hele tatt skjer, men vi må også vite hva vi skal gjøre hvis uhellet er ute. Ved førstegangskjøring på islagte vann, jobber løypebasene alltid to og to sammen. Andre oppgaver utføres ofte alene og på steder der det ikke er telefondekning, forteller løypesjef Birgitte Giæver.

Stålis: Løypebas i Vestmarka, Jonathan Roll, viser frem tykkelsen på isen. Dette flaket er kun 5 centimeter tykt, og Roll trenger det dobbelte.

Følg merket løype

Når løypebasene lager spor over markavannene, sjekker de isen grundig først. Kravet er minst 10 centimeter stålis. Når isen er sjekket og skisporet klart, markeres løypa med stikker. Til skiløperen er vår anbefaling å sjekke føremeldingen før du legger ut på tur, og alltid følge merket løype over vannene.  

– Vi melder aldri om sikker eller usikker is, men når vi har laget spor over isen, i den traseen vi har merket, er isen vurdert som farbar, sier Giæver.  

– Husk at iskvaliteten kan variere innenfor ett vann og på vann i samme område av Marka. Isen kan være god langs land, men samtidig ha åpne områder i inn- og utløp på grunn av strømninger i vannet. Nysnø på isen kan skjuler svake punkter, så utvis stor varsomhet, sier hun. 

Følg med på isvarslene på varsom.no.  

isbad_trine4.jpg

Riktig utstyr: Løypebas på Krokskogen, Dag Skruklien, i overlevelsesdrakt, med ispigger rundt halsen og stav til å sjekke isen. 

ispigger2.jpg

Kommer seg opp: Går du gjennom isen, kan det være ispiggene som redder deg.

Samarbeidspartnere