Glad for samarbeid: Konsernsjef i Hafslund, Finn Bjørn Ruyter (t.h) og generalsekretær i Skiforeningen, Håvard S. Abrahamsen.

Haflsund er ny hovedsamarbeids-partner

Skal samarbeide om alt fra elsykkelladere til elektriske løypemaskiner.
Publisert 02.12.2022

Dette er Skiforeningen

  • Preparerer rundt 2 200 kilometer skiløyper i ca 20 kommuner på Østlandet
  • Stuedrift i Marka, digital føremelding, turinformasjon
  • Arrangerer bl.a Holmenkollmarsjen og Barnas Holmenkolldag 
  • Har tilrettelagt i Marka siden 1883

– Som fornybarprodusent og leverandør av energitjenester skal Hafslund bistå Skiforeningen med å elektrifisere driften og etablere smarte energiløsninger, sier konsernsjef i Hafslund, Finn Bjørn Ruyter.  

– Vi er glade for å få inn en fornybaraktør som Hafslund som hovedsponsor. Vi ser de negative konsekvensene av klimaendringene i vårt virke hver eneste dag, og skal gjøre alt vi kan for et lavest mulig avtrykk og en mest mulig bærekraftig drift. Hafslund vil hjelpe oss til utslippsreduksjon i alle deler av virksomheten, sier generalsekretær i Skiforeningen, Håvard S. Abrahamsen.  

Gjennom Hammeren kraftverk har Hafslund benyttet vann fra Oslomarka til kraftproduksjon i over 120 år.  

– Det er morsomt å tenke på at snøen vi lager skispor av om vinteren, smelter om våren og blir til vann som Hafslund lager strøm av, sier Abrahamsen.

Grønn utvikling i Marka 

– Vi har kommet opp med mange gode tiltak i felleskap. Solcellepaneler på markastuene og løypegarasjene, ladere til elsykler og elektriske løypemaskiner er noen spennende prosjekter vi gleder oss til å ta fatt på sammen, sier Abrahamsen.

Hafslund vil også kunne bistå med en fastprisavtale for strøm og et rådgivningsoppdrag for hvordan Skiforeningen kan spare strøm og bidra til at Oslo når sine klimamål. 

– Skiforeningen og Oslomarka representerer mye som står våre hjerter nære. Vi ønsker å støtte tiltak for en mer bærekraftig drift av Marka, samt sunne og helsefremmende aktiviteter for mennesker i alle aldre, sier Ruyter.  

Rammen for sponsoravtalen er på 2-3 millioner kroner per år og Skiforeningen vil motta økonomisk støtte allerede fra 2023. Skiforeningen og Hafslund vil fremover ha et proaktivt samarbeid for å realisere de grønne mulighetene i Marka. 

 

Hovedsamarbeidspartner: Skiforeningens generalsekretær Håvard S. Abrahamsen og konsernsjef i Hafslund, Finn Bjørn Ruyter, ser frem til et tett og langt samarbeid om bærekraftige løsninger i markaarbeidet. Foto: Christine Amdam/Skiforeningen

 

Hafslund

Hafslund er et av Norges største og mest tradisjonsrike kraftkonsern.

Hafslund eier over 80 vannkraftverk i Sør-Norge og drifter en produksjon på nærmere 21 TWh.

Det er nok strøm til å forsyne over 2,6 millioner innbyggere med ren, fornybar vannkraft.

Konsernet driver også varme og kjøling og forretningsutvikling innen fornybar energi og elektrifisering.

Hafslund er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Samarbeidspartnere