Helse-, miljø og sikkerhet

Gode sikkerhetsinstrukser vil være til hjelp i arbeidet med å tilrettelegge på en forsvarlig måte. 
Publisert 25.09.2023

Her er noen viktige punkter å huske på: 

  • Alle virksomheter må arbeide systematisk med tilrettelegging av helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.
  • Det er arbeidsgiver som har ansvar for å sikre et forsvarlig arbeidsmiiljø. Arbeidstakerne har et medvirkningsansvar.
  • Også små lag og foreninger må ha et bevisst forhold til sikkerhet i arbeidet med å legge tilrette for skiaktivitet. Både med tanke på dem som utfører jobben og til publikum. 

Aktuelle sikkerhetsinstrukser

Gode sikkerhetsinstrukser er til hjelp i arbeidet med å tilrettelegge på en forsvarlig måte. Her er eksempler på områder hvor det kan være klokt å ha sikkerhetsinstruks

  • arbeid med motorsag og ryddesag
  • løypepreparering
  • kjøring over islagt vann
  • snøproduksjon
  • avfallshåndtering
  • maskinvedlikehold
  • førstehjelp 

  

 

Samarbeidspartnere