Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa)

Lengde: 2.8 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Skiforeningen
Sist preparert: 07.04.2019

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er den gamle skiløypa og til dels vintervegen fra Bjørgeseter til Snellingen og Brovoll. Den fungerer i dag hovedsakelig som et alternativ til løype 387 de årene skogsbilvegen på strekningen brøytes. Den er en scooterpreparert terrengløype og de to første kilometerne fra starten fra Råsjøkrysset preges av jevn stigning før terrenget slaker ut når vi nærmer oss Sølvtjernet. Høydepunktet i løypa er Kilstadbakken som er den lengste og bratteste bakken og oppkalt etter en av Skiforeningens viktigste dugnadsarbeidere i dette området.

Litt sør for selve Sølvtjernet, ved Sølvtjernshytta (eller Bæ-Bu), er det løypekryss, fortsettelsen av denne løypa er da egentlig løype 958 videre til Brovoll, men man kan også velge løype 959 til Snellingen.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Råsjøkrysset