Råsjøkrysset

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Moh:

370
Råsjøkrysset ligger ca. to kilometer øst for Bjørgeseter stasjon (nedlagt). Det er flere veikryss tett på hverandre i dette området.

Et stykke øst for stasjonen krysser veien jernbanelinja. En vei tar av til venstre, men her fortsetter du rett fram. Hold til venstre i neste kryss, opp en bakke. Rett etter neste kryss (hold til høyre her), er du ved Klemmaplassen, der det er parkering og løypeinformasjon.

Neste kryss er Råsjøkrysset, der det går vei til venstre mot Brovoll. Løypa kjøres også på denne veien i perioder. Veien rett fram, opp bakken, går mot Råsjøen. Her er det godt skiltet. Videre mot høyre - og like etter dette krysset, forbi Sætrebekken - ligger det søndre Råsjøkrysset. Her går det en vei til venstre som går sammen med veien mot Råsjøen. Også her hender det at det kjøres løype.

Rett rundt svingen ligger det nok et veidele. Veien mot venstre går opp til Solobservatoriet og Pipern, mens veien til høyre fører ned til Furumo og Harestua.
Vår

Foto: Amund Rasten, 31.03.2007

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Harestua - Bjørgesetersaga - Råsjøkrysset 3 km ikke preparert Klassisk og fristil
Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 2,6 km 12.01.2020 Klassisk og fristil
Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa) 3,6 km 07.03.2021 Klassisk og fristil
Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) 4,5 km 17.03.2021 Klassisk og fristil
Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 5,9 km 21.04.2021 Klassisk og fristil

Harestua - Bjørgesetersaga - Råsjøkrysset

Lengde

3 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa)

Lengde

2,6 km

Sist preparert

12.01.2020

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa)

Lengde

3,6 km

Sist preparert

07.03.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien)

Lengde

4,5 km

Sist preparert

17.03.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll

Lengde

5,9 km

Sist preparert

21.04.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Bjørgeseter 322 Innfallsport (parkering) Romeriksåsene - Nannestad
Morstadsetra 434 Nedlagt plass, seter, koie Romeriksåsene - Nannestad

Bjørgeseter

Moh

322 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Morstadsetra

Moh

434 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Samarbeidspartnere