Steinbutjern - Ugla - Mosjøen

Løype nr: 226
Lengde: 5.2 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Skiforeningen
Sist preparert: 21.03.2019

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter ved sørenden av Steinbutjern. Traseen går over tjernet og videre i scootersporet øst for Uglaveien - fram til Vesle Ugla. Her møter vi løype 230 mellom Ringkollen og Spålen. Vi krysser så Ugla og fortsetter på siste etappe nordvestover til Mosjøen.

I løypekrysset på vestsiden av vannet kan vi ta skarpt til venstre, og komme til Jonsetangen i løype 243. Fortsetter vi rett fram - eller dreier mot høyre - kommer vi etter hvert inn på løype 94, som går til Ringkollen via Nysetra. Alternativet mot høyre er også riktig valg dersom du tenker deg mot Tverrsjøstallen i løype 338. Fra Mosjøen går også løype 1138 østover. Den går nedover Bjønnputtdalen til Store Sinnera.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km