Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen]

Løype nr: 185
Lengde: 2.3 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Bærum kommune
Sist preparert: 16.11.2019

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa er en del av Grenadertraseen, og starter i løypedelet ved Fjellseterbommen. Herfra går du østover, hvor løypa følger en gammel driftsvei. Det er ganske flatt den første kilometeren, men derfra og opp til Løvlia er det noen stigninger.

Vel framme på Løvlia fortsetter løype 69 mot Skamræk. Ellers er det en rekke andre valgmuligheter herfra, bl.a. til Sørkedalen i løype 1212 over Nibbitjern eller løype 1213 over Lauvliflaka. Du kan også velge mellom et par forskjellige traseer mot Ringkollen: løype 227 via Damtjern eller løype 228 forbi Vassendvika.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
366 Krokskogrunde fra Kleivstua Kleivstua Kleivstua 33.4
92 Langt inn på Krokskogen By i Lommedalen Sollihøgda 41.1
257 Langtur fra Ringkollen til Hvalstad Ringkollen Hvalstad 58.0