Hovsvåja - Skjervetråkket

Løype nr: 1573
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 2.5 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skjerva løypelag
Ferdig preparert: 05.03.2020

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter i Hovsvåja, vest i Våja, der løype 1571 kommer ned fra Breidtjernet. Den går sørover på isen på Våja og Skjelbreia, fram til Skjervetråkket på Skjerva.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km