Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa]

Løype nr: 1248
Område: Vestmarka
Lengde: 2.3 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Bærum kommune
Sist preparert: 16.04.2019

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er den nordlige delen av den løypetraseen som kalles "Myrløypa", som er en godt preparert løype i trivelig landskap. Løypa går over flere myrer. Bortsett fra et par mindre kneiker er det relativt flatt eller svakt oppover hele veien.

Fra løypedelet ved Rudsmyr går du nordover. Rett før Mikkelsbonn møter vi løypa fra Grønland (løype 596). Den kommer opp fra høyre.

Fra Mikkelsbonn går det flere løyper videre: Løype 32 går til Sollihøgda, løype 1506 går til løypekrysset nord for Svartvann, med forbindelse til løype 33 går til Skoglund. Løype 598 går til Grønlandsveien og Langåsen. I samme spor starter løype 1499 og ender på skogsbilveien på østsiden av Svartvann. Hvis man vil gå mot Damvann, kan man benytte løype 463 i sørvestlig retning.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
43 I hjertet av Vestmarka Solli gård Solli gård 25.4
257 Langtur fra Ringkollen til Hvalstad Ringkollen Hvalstad 58.0
476 Over ås og myrer Vestmarksetra Vestmarksetra 20.7
116 Vestmarka fra nord til sør Sollihøgda Jansløkka skole 17.7