Barnas skiskole / Vanlige spørsmål og svar

Vanlige spørsmål og svar

Medlem? Husk rabatten din

  • Medlem sparer 465 kroner ved påmelding
  • Det er barnet som må være medlem av Skiforeningen
  • Oppgi barnets medlemsnummer ved påmelding 
  • Etternavn kan kun være ett navn (evt to navn med bindestrek), resterende må stå som fornavn
  • Spørsmål? Kontakt oss gjerne: kurs@skiforeningen.no

Når er det påmelding?  

Høst 2023: Barnehagen/SFO/AKS registrerer seg via skiforeningen.no/ barnasskiskole. 

For barnehager og skoler: 17. oktober–1. november: Foresatte registrerer barnet og ev. betaler for kurset via skiforeningen.no/ barnasskiskole. Påmeldingen er først fullført når du har mottatt en bekreftelse på e-post. 
Påmeldingen er bindende, og vi praktiserer førstemann til mølla. 

For foreldre som skal melde på helgekurs: 
Påmeldingen åpner 15. november for medlemmer av Skiforeningen. 
Påmeldingen åpner 22. november for andre.  

Hvor mange instruktører der det?

Skiforeningen stiller med en instruktør pr. 8–10 barn. 

Hva med utstyr? 

Vi oppfordrer alle til å medbringe eget utstyr. Har du ikke utstyr, kan du eventuelt sjekke BUA, Finn.no, bekjente etc.  Barn som ikke har eget skiutstyr kan likevel låne av Skiforeningen (begrenset antall). NB. Dette gjelder ikke helgekursene.  

Hva er friplasser?

Barnas skiskole tilbyr friplasser til barn som kommer fra familier med varige økonomiske utfordringer. Friplassene finansieres av Barnas skifond og midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Skriftlig begrunnet søknad fra barnehagen/SFO/AKS eller foresatte sendes friplass@skiforeningen.no.

Hvordan tilrettelegger dere for funksjonsnedsettelser? 

Vi ønsker at alle skal kunne delta på skiskolen og tilrettelegger for barn med fysiske eller kognitive funksjonsnedsettelser. Barnet må ha med egen assistent som deltar på ski. Foresatte som har barn med behov for spesiell oppfølging, bes fylle ut eget skjema som er tilgjengelig på våre nettsider, skiforeningen.no/barnasskiskole. 

Flere spørsmål?

kontakt oss gjerne her:
kurs@skiforeningen.no
 

Spørsmål? 

Vil hjelper deg gjerne!
kurs@skiforeningen.no

Visste du?

  • På kursstedene er det snøproduksjon
  • Barnas Skiskole er derfor snøsikker

Søke om friplasser 

Søk her

Samarbeidspartnere