Barnas skiskole / Friplass

Slik søker du friplass 

Skiskolen skal være for alle. Derfor tilbyr Skiforeningen et begrenset antall friplasser. Skiskolen er over for i år. Men du er velkommen til å søke til neste år.
Publisert 17.08.2023

Hva er en friplass?

Skiforeningen tilbyr et begrenset antall friplasser til barn fra lavinntektsfamilier.  Vi har også gratis låneutstyr til dem som trenger det. 

Hvorfor friplasser?

Skiforeningen ønsker at skiskolen skal være en inkluderende arena. Friplassordningen gjør at alle barn får mulighet til å oppleve snø- og skiglede.

Hvem finansierer friplassene?

Midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fra Barnas skifond sikrer at skiskolen blir mulig for alle.

Anonymitet

Hvem som søker om friplasser er konfidensielt. Det vil naturligvis ikke komme frem hvilke barn som benytter seg av ordningen. 

Friplasser barnehage- og skolebarn 

Ansatte i barnehagen/SFO/AKS eller foresatte kan søke om friplass innen 15. oktober hvert år. Etter fristens utløp tildeler vi friplasser så langt midlene rekker. Friplassen gir gratis deltakelse på kurset. Samt transport til og fra skiskolen dersom barnehagen/SFO/AKS benytter seg av transporttilbudet.  Også i de tilfellene hvor barnehagen/SFO/AKS betaler for skiskolen, er det mulig å søke om friplass for barn fra lavinntektsfamilier. 

Samarbeidspartnere