Vassum - Stubberudtjern - Tussekrysset

Rutenr:

637

Lengde:

5,7 km

Område:

Follomarka

Type:

Offentlig vei
Vassum, i nordenden av Årungen, er utgangspunktet for denne sykkelruta. Det er en variert og fin rute som går gjennom både kulturlandskap og skog.

Du starter i Froens vei, sykler under motorveibrua, og tråkker så opp en ganske bratt bakke. Det er en knapp kilometer med stigning. Froen gård og Frogn kirke passeres, og like etter, tar du til høyre i krysset ved Økern. Her fortsetter rute 548 rett fram mot Ottarsrud.

Du følger Stubberudveien videre - gjennom frodig kulturlandskap. Nå er du oppe på en morenerygg fra siste istid. En rekke funn, bl.a. av steinøkser, gravhauger og offersteder, viser at det har vært bosetning her i svært lang tid. Det er lite trafikk på denne veien. Den har ikke fast dekke (2012).

Når Stubberud er passert, kommer du inn i Stubberudskogen, og det blir litt stigning. Nå er du rundt 3,5 kilometer fra start. Etter hvert passerer du Stubberudtjern, og fortsetter ned Stubberudkleiva. Siste bit av ruta går på fylkesvei 156 - ned Tussebakkene til Tussekrysset.

Herfra fortsetter rute 651 på fylkesveien til Garder. Derfra er det ruter videre nordover langs østsiden av Nesodden. Rute 648 går i samme retning, og tar av til Kløfta, mens rute 652, som tar av til venstre, fører til Havsjødalen. Begge disse rutene har forbindelse videre til Nesoddens vestside.
Tussekrysset

Foto: Eivind Molde, 02.07.2012

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Korsegården - Vassum 5,1 km Follomarka Offentlig vei
Nesset - Vassum 3,4 km Follomarka Offentlig vei
Nygårdskrysset - Vassum 4 km Follomarka Offentlig vei
Vassum - Ottarsrud 5,2 km Follomarka Offentlig vei
Ås - Vassum 6 km Follomarka Offentlig vei

Korsegården - Vassum

Lengde

5,1 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Nesset - Vassum

Lengde

3,4 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Nygårdskrysset - Vassum

Lengde

4 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Vassum - Ottarsrud

Lengde

5,2 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Ås - Vassum

Lengde

6 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Tussekrysset 55 Generelt stedsnavn Nesoddmarka
Vassum 54 Generelt stedsnavn Follomarka

Tussekrysset

Moh

55 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Nesoddmarka

Gå til sted

Vassum

Moh

54 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Follomarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere