Ullvildsdalen - Sagvollen

Rutenr:

311

Lengde:

4 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Skogsbilvei/turvei
Ruta starter ved parkeringsplassen i Ullvildsdalen og går på skogsbilveg, Sagvollvegen, østover. Vegen dreier snart sørøstover og vi får en traktorveg på venstre side. Denne går opp til øvre Framstadsætra, en fin plass hvor det er beitedyr om sommeren. Det går blåmerket sti videre til Framstadsæterfjellet (793 moh.). Vi sykler videre og kommer snart til nytt vegkryss. Skogsvegen til høgre går forbi Sjosætra og Grunntjernet, på østsida av Brandhaugen, og ned til Våja.

Men vi sykler rett fram og kommer snart til et gammel seterhus (se bilde nr. 9173) som Allmenningen holder ved like. Ruta går på nordsida av Stråtjerna og Steinsjøen. Vi kommer fram til vegkrysset "Bingen" og er nå på Sagvollen, et hytteområde som ligger fint til ved vestenden av Vassbråa. Her ligger også Sagvollstallen og Kjørestua på Sagvollen, ubetjent DNT-hytte som drives av Hadeland Turlag.

Nå har vi ikke mindre enn fire valgmuligheter. Vi begynner med Risbakken i nord (rute 312), fortsetter med Øyangen i øst (rute 317 om Abborputthytta eller rute 841 til Høvra, som utgjør første del av den traseen mot Øyangen) - og endelig har vi Skjerva i sør, dit vi kommer i rute 313.
Badeplassen

Foto: Steinar Kjærnsrød, 29.07.2008

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Ullvildsdalen - Skardbrennvegen - Skjerva 12 km Hadelandsåsene Skogsbilvei/turvei
Risbakken - Sagvollen 4,4 km Hadelandsåsene Skogsbilvei/turvei
Svera - Ullvildsdalen 4 km Hadelandsåsene Skogsbilvei/turvei
Gran - Ullvildsdalen 7,4 km Hadelandsåsene Offentlig vei
Sagvollen - Høvra 6,6 km Hadelandsåsene Skogsbilvei/turvei

Ullvildsdalen - Skardbrennvegen - Skjerva

Lengde

12 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Risbakken - Sagvollen

Lengde

4,4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Svera - Ullvildsdalen

Lengde

4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Gran - Ullvildsdalen

Lengde

7,4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sagvollen - Høvra

Lengde

6,6 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sagvollen 550 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene
Ullvildsdalen 575 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene

Sagvollen

Moh

550 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Ullvildsdalen

Moh

575 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Rundt Øyangen fra Sagvollen 39 km Sykkeltur Sagvollen - Sagvollen
Østover fra Ullvildsdalen 53,5 km Sykkeltur Ullvildsdalen - Ullvildsdalen

Rundt Øyangen fra Sagvollen

Lengde

39 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sagvollen

Til

Sagvollen

Gå til turen

Østover fra Ullvildsdalen

Lengde

53,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ullvildsdalen

Til

Ullvildsdalen

Gå til turen

Samarbeidspartnere