Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik

Rutenr:

1034

Lengde:

3,8 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Dette er en sykkelrute som har mye fin utsikt å by på! Du starter på Sundvollen, og sykler på gang- og sykkelvei langs E16, først over til Sundøya, og så Slettøya. Her passer du på å holde til venstre.

Du skal krysse Gjesvalåsen, og for å finne veien dit, er det lurt å følge pilgrimsleden, som er bra merket. Etter hvert som du kommer høyere opp, får du fin utsikt ned mot Steinsfjorden og over mot Krokkleiva og Kongens utsikt.

Første del av grusveien opp mot åsen må nok være Holes bratteste bakke. Her kan det ofte være sporete og løs grus. I enden av flata i ligger Kroksundødegården, før det går oppover igjen. På bakketoppen går det en vei som tar av skarpt mot venstre. Den fører helt til topps på åsen. Der oppe er utsikten meget bra, og det står en gapahuk der, hvor det fint å raste.

Vår rute flater ut, og mens du sykler videre gjennom kulturlandskapet, har du hele tiden flott utsikt fra veien. Men på sletta fram mot Fekjærveien er Vik sentrum ute av syne. Du tar til høyre i krysset, og igjen til høyre når du kommer inn på Røyseveien i Vik.

Nå er det bare å trille gjennom sentrum, og vil du videre herfra langs Steinsfjorden, sykler du helt ned til E16 (Holeveien), der vår rute ender på den andre siden av en undergang. Herfra kan du velge å fortsette nordover til Steinssletta i rute 1035, eller sykle tilbake til stedet der du startet, ved å følge rute 830, som går forbi Garntangen.
Veivalg

Foto: Morten Synstelien, 02.09.2019

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Vik - Kjellerberget - Svensrud 4,1 km Krokskogen - Hole Offentlig vei
Sundvollen - Garntangen - Vik 3,4 km Krokskogen - Hole Offentlig vei
Sundvollen - Kleivstua 4,9 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei
Sundvollen - Elvikbråtan 5,3 km Krokskogen - Hole Offentlig vei
Sundvollen - Homledal 12 km Krokskogen - Hole Offentlig vei

Vik - Kjellerberget - Svensrud

Lengde

4,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sundvollen - Garntangen - Vik

Lengde

3,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sundvollen - Kleivstua

Lengde

4,9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Sundvollen - Elvikbråtan

Lengde

5,3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sundvollen - Homledal

Lengde

12 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sundvollen 70 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Vik 66 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Sundvollen

Moh

70 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Vik

Moh

66 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Flatt og bratt på Krokskogen 33,2 km Sykkeltur Sundvollen - Sundvollen
Gjennom Krokskogen til Sundvollen 33,5 km Sykkeltur Sandvika - Sundvollen
På dronningens og kongens vei 18,8 km Sykkeltur Sundvollen - Guriby
Rundt Gyrihaugen 30 km Sykkeltur Sundvollen - Sundvollen
Steinsfjorden rundt 28,5 km Sykkeltur Sundvollen - Sundvollen

Flatt og bratt på Krokskogen

Lengde

33,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Sundvollen

Gå til turen

Gjennom Krokskogen til Sundvollen

Lengde

33,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sandvika

Til

Sundvollen

Gå til turen

På dronningens og kongens vei

Lengde

18,8 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Guriby

Gå til turen

Rundt Gyrihaugen

Lengde

30 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Sundvollen

Gå til turen

Steinsfjorden rundt

Lengde

28,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sundvollen

Til

Sundvollen

Gå til turen

Samarbeidspartnere