Sørsetra - Sollihøgda(via Toresplassen)

Rutenr:

30

Lengde:

9 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Skiløype
Følg skilt merket "Toresplassløypa". Løypa er morsom og lettgått. Få motbakker, fine flater og utforkjøringer. Løypa passerer tuftene av Øvre Steinlausseter, en Krokskogseter med mange historier knyttet til. Lenger syd passeres Plassevannet og Toresplassen, tidligere finneplass og seter.
Høymyr

Foto: Anne-Marit og Øyvind Bondkall, 22.12.2002

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Sollihøgda - Sørsetra(Linjeløypa) 8,5 km Krokskogen - Hole Skiløype
Homledal - Sørsetra 8,3 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra 9,1 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Sørsetra - Kleivstua 3,5 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei
Sollihøgda - Sørsetra 6,8 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Sollihøgda - Sørsetra(Linjeløypa)

Lengde

8,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skiløype

Gå til turen

Homledal - Sørsetra

Lengde

8,3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra

Lengde

9,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Sørsetra - Kleivstua

Lengde

3,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Sollihøgda - Sørsetra

Lengde

6,8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sollihøgda 339 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Sørsetra 420 Skiforeningsstue Krokskogen - Hole

Sollihøgda

Moh

339 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørsetra

Moh

420 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
En dag på Krokskogen 47,7 km Sykkeltur Sollihøgda - By i Lommedalen
Grenaderløypa på sommerføre 63,7 km Sykkeltur Sollihøgda - Hakadal
I gammelt seterlandskap 22,9 km Sykkeltur Sollihøgda - Sollihøgda
Langtur fra Kjelsås 85,3 km Sykkeltur Kjelsås - Sollihøgda
På Gamle Ringeriksvei 24,2 km Sykkeltur Guriby - Sollihøgda

En dag på Krokskogen

Lengde

47,7 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sollihøgda

Til

By i Lommedalen

Gå til turen

Grenaderløypa på sommerføre

Lengde

63,7 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sollihøgda

Til

Hakadal

Gå til turen

I gammelt seterlandskap

Lengde

22,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sollihøgda

Til

Sollihøgda

Gå til turen

Langtur fra Kjelsås

Lengde

85,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Kjelsås

Til

Sollihøgda

Gå til turen

På Gamle Ringeriksvei

Lengde

24,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Guriby

Til

Sollihøgda

Gå til turen

Samarbeidspartnere