Sollihøgda - Sørsetra

Rutenr:

148

Lengde:

6,8 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Dette er en sykkelrute som går i ganske lett og småkupert terreng innover fra Sollihøgda. Starten går fra parkeringsplassen ved E16, du sykler inn på Kapellveien og holder til høyre mot Sollihøgda kapell. Du runder kapellet mot høyre, og tar så til venstre rett etterpå, over en fe-rist. Videre følger du veien fram til Høymyr, der den deler seg i to.

Veien mot høyre er en alternativ trasé - rute 199 gjennom Djupdalen. Men vår rute går rett fram.

Nå venter en svak stigning, før veien flater ut. Etter en stund er du framme i nok et kryss. Her skal du svinge til venstre. Veien rett fram går inn til Toresplassen.

Like før skogsbilveien tar slutt, gjør den en kraftig sving til venstre. Nå kan du muligens se Auretjern gjennom skogen på høyre side. Herfra fortsetter du rett fram, opp bakken, på trillesti/traktorvei av ganske bra standard.

Etter knapt 1,5 kilometer er du framme ved Sørsetra. Her er det servering i deler av sykkelsesongen. Rute 393 fortsetter til
KleivstuaSørsetraveien. Den veien kan du ta av til venstre fra etter ca. 1 km og komme deg på sti og skogsbilvei ned til Homledal ved E16 (rute 394).

Den allerede nevnte alternative ruta går til høyre (følger skiløypetraseen som tar av ca. 50 meter etter at du er framme ved Sørsetra).
Sørsetra

Foto: Erik Unneberg, 21.10.2005

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra 9,1 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Sollihøgda - Sørsetra(Linjeløypa) 8,5 km Krokskogen - Hole Skiløype
Sollihøgda - Homledal 4,1 km Krokskogen - Hole Offentlig vei
Sørsetra - Sollihøgda(via Toresplassen) 9 km Krokskogen - Hole Skiløype
Skoglund - Sollihøgda 3,2 km Vestmarka Offentlig vei

Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra

Lengde

9,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Sollihøgda - Sørsetra(Linjeløypa)

Lengde

8,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skiløype

Gå til turen

Sollihøgda - Homledal

Lengde

4,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sørsetra - Sollihøgda(via Toresplassen)

Lengde

9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skiløype

Gå til turen

Skoglund - Sollihøgda

Lengde

3,2 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sollihøgda 339 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Sørsetra 420 Skiforeningsstue Krokskogen - Hole

Sollihøgda

Moh

339 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørsetra

Moh

420 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
En dag på Krokskogen 47,7 km Sykkeltur Sollihøgda - By i Lommedalen
Grenaderløypa på sommerføre 63,7 km Sykkeltur Sollihøgda - Hakadal
I gammelt seterlandskap 22,9 km Sykkeltur Sollihøgda - Sollihøgda
Langtur fra Kjelsås 85,3 km Sykkeltur Kjelsås - Sollihøgda
På Gamle Ringeriksvei 24,2 km Sykkeltur Guriby - Sollihøgda

En dag på Krokskogen

Lengde

47,7 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sollihøgda

Til

By i Lommedalen

Gå til turen

Grenaderløypa på sommerføre

Lengde

63,7 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sollihøgda

Til

Hakadal

Gå til turen

I gammelt seterlandskap

Lengde

22,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sollihøgda

Til

Sollihøgda

Gå til turen

Langtur fra Kjelsås

Lengde

85,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Kjelsås

Til

Sollihøgda

Gå til turen

På Gamle Ringeriksvei

Lengde

24,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Guriby

Til

Sollihøgda

Gå til turen

Samarbeidspartnere