Sollihøgda - Homledal

Rutenr:

547

Lengde:

4,1 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Offentlig vei
Fra parkeringsplassen på Sollihøgda sykler du først nordover (retning Sundvollen) langs E16. Det går nedover hele veien, og de første 1,5 km går på gang-/sykkelvei på vestsiden av hovedveien. Deretter må du sykle på selve E16 et lite stykke før du tar av på fylkesvei 285 rett før Skaret-tunnelen. Langs denne veien får du flott utsikt mot Tyrifjorden.

Det siste stykket frem til Homledal er felles med rute 546 sydfra (fra Vannverksbommen). Du kommer deg over E16 ved å sykle undergangen frem til bommen der skogsbilveien starter.

Hvis du fortsetter opp skogsbilveien på rute 394 har du et fint alternativ til rute 199 og rute 148 for å komme fra Sollihøgda til Sørsetra. Men du kan selvsagt velge å fortsette nordover på veien mot Sundvollen (rute 543).
Klokkeklang

Foto: Erik Unneberg, 11.09.2009

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Skoglund - Sollihøgda 3,2 km Vestmarka Offentlig vei
Sørsetra - Sollihøgda(via Toresplassen) 9 km Krokskogen - Hole Skiløype
Sollihøgda - Sørsetra(Linjeløypa) 8,5 km Krokskogen - Hole Skiløype
Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra 9,1 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Sollihøgda - Sørsetra 6,8 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Skoglund - Sollihøgda

Lengde

3,2 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sørsetra - Sollihøgda(via Toresplassen)

Lengde

9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skiløype

Gå til turen

Sollihøgda - Sørsetra(Linjeløypa)

Lengde

8,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skiløype

Gå til turen

Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra

Lengde

9,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Sollihøgda - Sørsetra

Lengde

6,8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Homledal 245 Innfallsport Krokskogen - Hole
Sollihøgda 339 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Homledal

Moh

245 m

Type

Innfallsport

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sollihøgda

Moh

339 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
En dag på Krokskogen 47,7 km Sykkeltur Sollihøgda - By i Lommedalen
Grenaderløypa på sommerføre 63,7 km Sykkeltur Sollihøgda - Hakadal
I gammelt seterlandskap 22,9 km Sykkeltur Sollihøgda - Sollihøgda
Langtur fra Kjelsås 85,3 km Sykkeltur Kjelsås - Sollihøgda
På Gamle Ringeriksvei 24,2 km Sykkeltur Guriby - Sollihøgda

En dag på Krokskogen

Lengde

47,7 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sollihøgda

Til

By i Lommedalen

Gå til turen

Grenaderløypa på sommerføre

Lengde

63,7 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sollihøgda

Til

Hakadal

Gå til turen

I gammelt seterlandskap

Lengde

22,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sollihøgda

Til

Sollihøgda

Gå til turen

Langtur fra Kjelsås

Lengde

85,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Kjelsås

Til

Sollihøgda

Gå til turen

På Gamle Ringeriksvei

Lengde

24,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Guriby

Til

Sollihøgda

Gå til turen

Samarbeidspartnere