Skoglund - Sollihøgda

Rutenr:

234

Lengde:

3,2 km

Område:

Vestmarka

Type:

Offentlig vei
Dette er ingen skogsbilvei - du sykler langs Europaveg 16 hele veien fra Skoglund og opp til Sollihøgda. Men det er gang- og sykkelvei det første stykket. Det er temmelig jevn stigning hele veien - fra 230 moh. til ca 330 meters høyde.

Denne sykkelruta knytter sammen nettet av sykkelveier i Vestmarka og Krokskogen. Fra Sollihøgda kan du nemlig fortsette på skogsbilvei mot Sørsetra og Kleivstua (rute 148/rute 199). Herfra sprer veinettet seg i flere retninger. Du kan også sykle videre nordover fra Sollihøgda til Homledalrute 547.
Skoglund

Foto: Erik Unneberg, 05.08.2005

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Skoglund - Lindeberget 4,1 km Vestmarka Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Skoglund- Lindeberget 3 km Vestmarka Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Bjørum sag - Skoglund 2,9 km Krokskogen - Hole Offentlig vei
Sollihøgda - Sørsetra(Linjeløypa) 8,5 km Krokskogen - Hole Skiløype
Skoglund - Svartvann 4 km Vestmarka Skogsbilvei/turvei

Skoglund - Lindeberget

Lengde

4,1 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Skoglund- Lindeberget

Lengde

3 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Bjørum sag - Skoglund

Lengde

2,9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sollihøgda - Sørsetra(Linjeløypa)

Lengde

8,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skiløype

Gå til turen

Skoglund - Svartvann

Lengde

4 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Skoglund 225 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Sollihøgda 339 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Skoglund

Moh

225 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Sollihøgda

Moh

339 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Grenaderløypa på sommerføre 63,7 km Sykkeltur Sollihøgda - Hakadal
Langtur fra Kjelsås 85,3 km Sykkeltur Kjelsås - Sollihøgda
Nordover fra Liertoppen 30,6 km Sykkeltur Gjellebekk - Skoglund
På Gamle Ringeriksvei 24,2 km Sykkeltur Guriby - Sollihøgda
Vestmarka mot sør 16,1 km Sykkeltur Skoglund - Semsvannet

Grenaderløypa på sommerføre

Lengde

63,7 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sollihøgda

Til

Hakadal

Gå til turen

Langtur fra Kjelsås

Lengde

85,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Kjelsås

Til

Sollihøgda

Gå til turen

Nordover fra Liertoppen

Lengde

30,6 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Gjellebekk

Til

Skoglund

Gå til turen

På Gamle Ringeriksvei

Lengde

24,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Guriby

Til

Sollihøgda

Gå til turen

Vestmarka mot sør

Lengde

16,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Skoglund

Til

Semsvannet

Gå til turen

Samarbeidspartnere