Skjerva - Sagvollen

Rutenr:

313

Lengde:

9,9 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Skogsbilvei/turvei
Ruta starter ved Skjervetråkket, nord på Skjerva, og følger skogsbilvegen nordover langs Våja. Skjerveknatten ruver oppe til venstre. Vi passerer et par småbruk og Løkensætra i nordenden av Våja. Vi svinger så østover og krysser høgspentlinja. Her er en trivelig rasteplass. Det går blåmerket sommersti østover til Gullensætra.

Ruta fortsetter til vegkryss hvor vegen går til venstre, nordover mot Sagvollen, opp bakkene, rett fram i vegkryss (her går rute rute 841 til høgre mot Høvra), til Storåbrenna. Herfra flatt åpent terreng langs Kalven til Sagvollen.

Her kan vi velge mellom ruter i tre retninger. Rute 311 går vestover til Ullvildsalen. Rute 312 går videre mot nord, Risbakken, mens rute 317 går mot øst, langs nordsida av Vassbråa og til Øyangen (om Abborputthytta).
Sagvollen

Foto: Amund Rasten, 27.06.2007

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Nordre Oppdalen - Skjerva 3,8 km Hadelandsåsene Offentlig vei
Skjerva - Høvra 8 km Hadelandsåsene Offentlig vei
Maura - Skjerva 23,4 km Romeriksåsene - Nannestad Offentlig vei
Ullvildsdalen - Skardbrennvegen - Skjerva 12 km Hadelandsåsene Skogsbilvei/turvei
Brovoll - Avalsjøen - Skjerva 11,8 km Romeriksåsene - Nannestad Skogsbilvei/turvei

Nordre Oppdalen - Skjerva

Lengde

3,8 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Skjerva - Høvra

Lengde

8 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Maura - Skjerva

Lengde

23,4 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Ullvildsdalen - Skardbrennvegen - Skjerva

Lengde

12 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Brovoll - Avalsjøen - Skjerva

Lengde

11,8 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sagvollen 550 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene
Skjerva 430 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene

Sagvollen

Moh

550 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Skjerva

Moh

430 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Rundt Øyangen fra Sagvollen 39 km Sykkeltur Sagvollen - Sagvollen

Rundt Øyangen fra Sagvollen

Lengde

39 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sagvollen

Til

Sagvollen

Gå til turen

Samarbeidspartnere