Skansebakken - Slora - Storebekkhytta

Rutenr:

203

Lengde:

5 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Skogsbilvei/turvei
Sykkelruta starter på Skansebakken - ved parkeringsplassen der bussen snur. Her begynner Gråseterveien. Etter 1,1 km kommer du til et kryss der du skal fortsette rett fram. Veien til venstre går videre innover via Skrubbdal og Fløyta (rute 183). Den veien har bedre underlag enn vår trasé, men er ca 700 meter lengre.

Du krysser Heggelielva, veien stiger noe, du passerer gården Øvre Lyse, og kommer snart (2,2 km fra start) fram til et veidele der du skal holde til venstre. Nå har veien flatet ut. Sloravannet befinner seg inni skogen til venstre.

Du passerer den fraflyttede gården Slora, ny stigning venter, og så kommer du tett innpå Heggelielva igjen ved Gryta. Her møter du igjen den alternative traséen (tidligere nevnt), og så sykler du langs elva det siste stykket fram til Storebekkhytta.

Herfra er det to alternative ruter videre - rute 181 går til venstre mot Tobonn i Lommedalen, rute 182 går til høyre, opp til Søndre Heggelivann.
Milslukere

Foto: Jørgen Fog, 01.06.2003

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Heggelia - Skansebakken(Gråseterveien) 14,5 km Krokskogen - Hole Skiløype
Heims hytte - Skansebakken 10,2 km Krokskogen - Hole Skiløype
Skansebakken - Storebekkhytta [Gråseterveien] 5,7 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei
Skansebakken - Vensåsseter(via Slora) 6,8 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Skansebakken - Søndre Heggelivann 9,2 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Heggelia - Skansebakken(Gråseterveien)

Lengde

14,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skiløype

Gå til turen

Heims hytte - Skansebakken

Lengde

10,2 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skiløype

Gå til turen

Skansebakken - Storebekkhytta [Gråseterveien]

Lengde

5,7 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Skansebakken - Vensåsseter(via Slora)

Lengde

6,8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Skansebakken - Søndre Heggelivann

Lengde

9,2 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Skansebakken 192 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Storebekkhytta 290 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole

Skansebakken

Moh

192 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Storebekkhytta

Moh

290 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Langs Heggelivannene mot Sørkedalen 20,4 km Sykkeltur Damtjern - Skansebakken
Langs Storflåtan mot Sørkedalen 31,1 km Sykkeltur Ringkollen - Skansebakken

Langs Heggelivannene mot Sørkedalen

Lengde

20,4 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Damtjern

Til

Skansebakken

Gå til turen

Langs Storflåtan mot Sørkedalen

Lengde

31,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

Skansebakken

Gå til turen

Samarbeidspartnere