Rustad - Øyangen

Rutenr:

735

Lengde:

5,2 km

Område:

Hurdal - Feiring

Type:

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
I vegkrysset ved butikken i Rustad er det skiltet til Jeppedal. Denne vegen skal vi følge til krysset litt øst for Øyangen. Hele strekningen er en lang, slak oppoverbakke.

Etter 500 meter kommer vi til et kryss. Følg Jeppedalsvegen rett fram her. Like etter har vi Rustad barnehage på høyre hånd, og noen meter videre fram en skogsbilveg, Kongelivegen, som tar av til venstre. Vi skal rett fram, mens rute rute 766 til Dalstjern følger Kongelivegen.

Vi har nå forlatt offentlig veg og er over på veg tilhørende Mathiesen Eidsvol Værk ANS. (Bompenger med SMS-betaling hvis en kjører bil til Øyangen.) Samtidig forlater vi bebyggelsen i Rustad, og nå er det bare skog videre oppover.

Etter vel 4 kilometer fra Rustad tar Middagskollvegen av til høyre. Dette er en av to skogsbilveger som går over til Skrukkelia. Den andre er Lomtjennsvegen som rute 736 følger. Middagskollvegen kommer ned sørøst for Skrukkelisjøen, Lomtjennsvegen nordvest for sjøen.

Når en når krysset øst for Øyangen, kan en fortsette videre på sykkelruter til Skrukkelisjøen (rute 736) og til Hadeland (rute 319 til Risbakken, rute 317 til Sagvollen om Abborputthytta og rute 318 til Høvra). Den siste ruta går til venstre, på Kvernsjøvegen, de andre rett fram.
Rustad

Foto: Eivind Molde, 02.08.2013

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Øyangen - Abborputthytta - Sagvollen 18,9 km Hadelandsåsene Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Hurdal kirke - Rustad 7,8 km Hurdal - Feiring Offentlig vei
Rustad - Dalstjern 4,1 km Hurdal - Feiring Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Sundby - Rustad 10,9 km Romeriksåsene - Nannestad Offentlig vei
Øyangen - Høvra 13,5 km Hadelandsåsene Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Øyangen - Abborputthytta - Sagvollen

Lengde

18,9 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Hurdal kirke - Rustad

Lengde

7,8 km

Område

Hurdal - Feiring

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Rustad - Dalstjern

Lengde

4,1 km

Område

Hurdal - Feiring

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Sundby - Rustad

Lengde

10,9 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Øyangen - Høvra

Lengde

13,5 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Rustad 244 Innfallsport (parkering) Hurdal - Feiring
Øyangen 442 Vann, tjern Hadelandsåsene

Rustad

Moh

244 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hurdal - Feiring

Gå til sted

Øyangen

Moh

442 m

Type

Vann, tjern

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere