Ringkollen - Borgersetra

Rutenr:

3

Lengde:

3,5 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Skiløype
Løypa går rett østover fra parkeringsplassen (evt fra Ringkollstua)bort mot Ringkolltjern, og dreier så rett syd. Åpent og vakkert terreng forbi Femputtene. Etter hvert svak stigning til toppen av åsen, der det er fint utsyn over Tyrifjorden og vest- og nordover. Borgersetra ligger mellom trærne her, men ofte omtales stikrysset noen hundre meter lenger framme som "Borgersetra". Her er de en stor myr og usedvanlig vakkert
Ikke

Foto: Steinar Kjærnsrød, 02.05.1999

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Ringkollen - Storflåtan gård 10,9 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen 13,5 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Ringkollen - Vassendvika(over Viksetra) 7 km Krokskogen - Hole Skiløype
Ringkollen - Jaklefoss 3,4 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei
Damtjern - Ringkollen(via Langtjern) 8 km Krokskogen - Hole Skiløype

Ringkollen - Storflåtan gård

Lengde

10,9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen

Lengde

13,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Ringkollen - Vassendvika(over Viksetra)

Lengde

7 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skiløype

Gå til turen

Ringkollen - Jaklefoss

Lengde

3,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Damtjern - Ringkollen(via Langtjern)

Lengde

8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skiløype

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Borgersetra 642 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Ringkollen 596 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Borgersetra

Moh

642 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Ringkollen

Moh

596 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Fra nord til sør på Krokskogen 30,1 km Sykkeltur Ringkollen - By i Lommedalen
Fra Sykkelbussen til vann og by 58,2 km Sykkeltur Ringkollen - Huseby
I tømmerfløternes spor 28,1 km Sykkeltur Ringkollen - Sørkedalen skole
Langs Tyrifjorden og gjennom skogen 82,2 km Sykkeltur Ringkollen - Sandvika
Ned i Lommedalen 44,8 km Sykkeltur Ringkollen - Sandvika

Fra nord til sør på Krokskogen

Lengde

30,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

By i Lommedalen

Gå til turen

Fra Sykkelbussen til vann og by

Lengde

58,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

Huseby

Gå til turen

I tømmerfløternes spor

Lengde

28,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

Sørkedalen skole

Gå til turen

Langs Tyrifjorden og gjennom skogen

Lengde

82,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

Sandvika

Gå til turen

Ned i Lommedalen

Lengde

44,8 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

Sandvika

Gå til turen

Samarbeidspartnere