Mikkelsbonn - Lindeberget

Rutenr:

398

Lengde:

3,2 km

Område:

Vestmarka

Type:

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Denne sykkelruten ble besluttet fjernet fra kartet sommeren 2018.

Denne sykkelruten starter ut fra Mikkelsbonn, og følger blåmerket sti sydvestover i 0,5 km. Det er mulig å sykle deler av dette stykket, men belag deg på å måtte trille sykkelen. Helt i starten er dette samme trasé som skiløypen.

Så møter du skogsbilvei, og du sykler nordover på den drøyt 2 km. Du har da kommet frem til et veidele, og her sykler du til høyre frem mot Lindeberget. Det siste stykket er såpass bratt at du antagelig må trille sykkelen opp den siste bakken.

Hvis du hadde kjørt rett frem i dette veidelet, hadde du kommet ned til RV 285 ved Vannverksbommen (rute 396) eller eventuelt sydover via Toverudsetra mot Damvann (rute 397) eller Store Sandungen (rute 410).
Ny

Foto: Erik Unneberg, 14.09.2009

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Vannverksbommen - Lindeberget 3 km Vestmarka Skogsbilvei/turvei
Svartvann - Mikkelsbonn 0,8 km Vestmarka Trillesti/løypetrasé
Damvann - Mikkelsbonn 2,1 km Vestmarka Trillesti/løypetrasé
Store Sandungen (Vestmarka) - Mikkelsbonn 6 km Vestmarka Skiløype
Skoglund- Lindeberget 3 km Vestmarka Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Vannverksbommen - Lindeberget

Lengde

3 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Svartvann - Mikkelsbonn

Lengde

0,8 km

Område

Vestmarka

Type

Trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Damvann - Mikkelsbonn

Lengde

2,1 km

Område

Vestmarka

Type

Trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Store Sandungen (Vestmarka) - Mikkelsbonn

Lengde

6 km

Område

Vestmarka

Type

Skiløype

Gå til turen

Skoglund- Lindeberget

Lengde

3 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Lindeberget 372 Nedlagt plass, seter, koie Vestmarka
Mikkelsbonn 380 Skiforeningsstue Vestmarka

Lindeberget

Moh

372 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Vestmarka

Gå til sted

Mikkelsbonn

Moh

380 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Vestmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere