Losby - Søndre Krokvann(over vannene)

Rutenr:

85

Lengde:

9 km

Område:

Østmarka

Type:

Skiløype
Denne skiløypa følger vannene i Losbyvassdraget og går i tilnærmet nord-syd retning hele veien. Løypa er derfor spesielt fin på solrike dager på ettervinteren, og krever heller ikke mye snø.

Vannene du går over, er i rekkefølge:


  • Mønevann
  • Fløyta
  • Røyrivann
  • Nordre Krokvann
  • Tappenbergvannet
  • Midtre Krokvann
  • Søndre Krokvann
Vinterstemning

Foto: Kjell Johannesen, 16.01.2003

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Losby - Skålsjøen 5,1 km Østmarka Skogsbilvei/turvei
Losby - Bjønnebete 7,2 km Østmarka Skogsbilvei/turvei
Losby - Djupdalen 5 km Østmarka Skogsbilvei/turvei
Losby - Vangen 9,3 km Østmarka Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Losby - Setertjernstua 7,6 km Østmarka Skogsbilvei/turvei

Losby - Skålsjøen

Lengde

5,1 km

Område

Østmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Losby - Bjønnebete

Lengde

7,2 km

Område

Østmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Losby - Djupdalen

Lengde

5 km

Område

Østmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Losby - Vangen

Lengde

9,3 km

Område

Østmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Losby - Setertjernstua

Lengde

7,6 km

Område

Østmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Losby 190 Innfallsport (parkering) Østmarka
Søndre Krokvann 236 Vann, tjern Østmarka

Losby

Moh

190 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Søndre Krokvann

Moh

236 m

Type

Vann, tjern

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere