Jaklefoss - Høgåsen - Storflåtan gård

Rutenr:

164

Lengde:

8 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Skogsbilvei/turvei
Denne ruta starter fra veidelet ved Jaklefoss. Herfra sykler du sydover, altså hverken i retning Ringkollstua (østover) eller Klekken (nordvestover), og fortsetter på asfaltert vei i ca 1,8 kilometer - i småkupert terreng fram mot Langtjern. Her er det flott utsikt over Ringerike! Ved Langtjern går det trillesti mot høyre og ned til Damtjern (rute 163).

Men du fortsetter rett fram - inn på grusvei - og nå begynner stigningen mot Høgåsen. Når du sykler langs Stormyra, er du 610 meter over havet, og befinner deg dermed på den sykkelveien som ligger aller høyest, både i Nordmarka og på Krokskogen. Stigningen fra Langtjern er ca 100 høydemeter (1,5 km).

Herfra venter nydelige unnabakker ned til Sæterroa. Her tar en vei av mot høyre, også den til Damtjern (rute 151). Nå er du ved Storflåtan, og følger vannet østover til Storflåtan gård. Både ved Sæterroa og Storflåtandammen (litt nedenfor krysset ved gården) er det fint å raste. Gården er privat grunn.

Fra krysset har du tre alternative veier videre - østover mot Kringla (rute 129), sørover mot Skottakrysset (rute 141) - begge med forbindelse videre til Sørkedalen - og endelig har du muligheten til å sykle nordover på Spålsveien i retning Øyangen og Ringkollen, der du startet (rute 130).

Skal man beskrive høydeprofilen på sykkelruta fra Jaklefoss til Storflåtan gård, må det bli omtrent slik: ganske flatt til Langtjern, oppover til Høgåsen, og så nedover derfra til Sæterroa. Ja, og så på flatmark fram til Storflåtan gård, da…
Utsikt

Foto: Magne Arentsen, 17.08.2003

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Ringkollen - Jaklefoss 3,4 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei
Storflåtan gård - Langtjern(via Langtjernbekken) 3 km Krokskogen - Hole Skiløype
Jaklefoss - Purvollen - Damtjern 5,1 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Storflåtan gård - Langtjern(Spålsveien) 2,5 km Krokskogen - Hole Skiløype
Klekken - Jaklefoss 3,6 km Krokskogen - Hole Offentlig vei

Ringkollen - Jaklefoss

Lengde

3,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Storflåtan gård - Langtjern(via Langtjernbekken)

Lengde

3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skiløype

Gå til turen

Jaklefoss - Purvollen - Damtjern

Lengde

5,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Storflåtan gård - Langtjern(Spålsveien)

Lengde

2,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skiløype

Gå til turen

Klekken - Jaklefoss

Lengde

3,6 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Jaklefoss 477 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Storflåtan gård 462 Markaplass Krokskogen - Hole

Jaklefoss

Moh

477 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Storflåtan gård

Moh

462 m

Type

Markaplass

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere